Goed om te weten

Er zijn twee manieren om een afspraak bij mij te maken:

  • Via verwijzing door een arts of tandarts
  • Rechtstreeks

Verwijzing
Ook dit jaar heeft u vanuit de basisverzekering weer recht op 3 uur dieetadvisering. Houdt u hierbij wel rekekning met uw eigen risico. Daarnaast kan het zijn dat u recht hebt op extra vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Ga bij uw zorgverzekeraar na wat u vergoed krijgt of kijk op de volgende link: indipender dieetadvisering

Voor chronische patiënten, zoals mensen met diabetes mellitus, hart –en vaatziekten en COPD is dieetadvisering opgenomen in de ketenzorg. De verwijzing gebeurt altijd door de huisarts of de praktijkondersteuner aangesloten bij de ketenzorg (PoZoB).


Rechtstreeks
U kunt uiteraard ook op eigen initiatief een afspraak met mij maken, bijv. als u geen directe medische aanleiding heeft, maar wel wil weten hoe u voeding het beste kunt inpassen in een gezonde leefstijl. Heeft u geen verwijzing van een arts, dan moet u de diëtist meestal zelf betalen. Blijkt echter na uw eerste bezoek dat u in aanmerking komt voor verwijzing, dan zal ik u hierop attenderen. U kunt dan alsnog een verwijzing aanvragen bij uw arts.

Tarieven bij geen vergoeding door de zorgverzekeraar

1e consult, 90 minuten€ 93,00
vervolgconsult per kwartier€ 15,50
consult per telefoon of per mail er kwartier € 15,50
toeslag voor huisbezoek€ 28.00

Afspraak maken:

Voor het maken van een afspraak kunt u mij van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren bellen. Mijn telefoonnummer is 06-12253620. Mocht u in de gelegenheid zijn om voor het eerste consult een eetverslag in te vullen, dan kunt u hieronder het eetverslag downloaden.PDF: eetverslag


Behandeltijd
De behandeling bestaat uit méér dan alleen het gesprek met u in de behandelkamer. Als het nodig is maak ik bijvoorbeeld een voedingsberekening, stel ik een op maat gesneden voedingsadvies op en heb mondeling en schriftelijk contact met uw verwijzer. Die tijd maakt deel uit van de behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent.

Afspraak afzeggen
Wanneer u een afspraak met mij niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per mail mee te delen. Indien u dit nalaat, worden de kosten van het consult bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Privacy
In de behandeling is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met mij bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Klachtenregeling
Bent u niet tevreden over mij en komen wij er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn (Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort).